soyak_yenisehir_anaokullari

High Scope:


Çocuk merkezlidir. Etkin öğrenmeyi sağlar. Programda,“Planlama-Çalışma-Değerlendirme” aşamaları vardır. Çocuklar kendi zamanlarını kendileri planlarlar, hangi ilgi merkezinde, ne ile, ne kadar ve nasıl oynayacağına çocuk kendi karar verir. Bu sayede kendi seçimini yapma, karar alma becerileri gelişir.


Scamper (Farklı Düşünme Etkinlikleri):


Çocukların yaratıcılığını, hayal gücünü, sezgi ve düşünme becerilerini geliştirir. Onları keşif yapmaları için cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için, gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa, farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.


Scamper,tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Michalko'ya göre Scamper'ın felsefesi," Her fikir, varolan başka bir fikirden doğar".


Yaşayan Değerler Eğitimi:


Çocuklara toplumsal değerlerimizi, sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk gibi değerlerimizi kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma, hoşgörü gibi değerlerin de kazandırılmasını sağlar.İyi bir değerler eğitimi, çocuğun kişilik gelişimini etkilediği gibi, akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.


Kelime Avı:


Her çocuk bir anadil ortamında doğar. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, çocuk bulunduğu ortamda konuşulan anadilinin temel yapısal özelliklerini 4-5 yaşına kadar kazanır. Anadili, en önemli anlaşma ve iletişim aracıdır. Bütün zihinsel yetenekler, algılama, sonuç çıkarma, bağlantılar kurma, karşılaştırma, genelleme, sınıflama, soyutlama, anlatma, problem çözme ve benzeri yetenekleri oluşturup, geliştirme anadille gerçekleşir. 2 yaş civarında çoğu bebek 50 kelime kullanırken, 2.5 yaş civarında ise, kelime dağarcıklarındaki kelime sayısı 300’ü bulur. Yeni sözcüklerin öğretilmesi için uzun bir süreç gerekir. İlk duyulduğunda kısa süreli belleğe alınan sözcükler, uzun süreli belleğe aktarılmazlarsa çabuk unutulurlar” Öğretilmesi hedeflenen kelimeler ne kadar farklı etkinliklerle öğrencilere kavratılırsa öğrenme de o kadar kalıcı olacaktır.Kelime Avı etkinliği de hem eğlenceli, hem öğretici olmasından dolayı keyifle uygulanmaktadır.


Problem Çözme Etkinlikleri:


Giderilmek istenen her güçlük, 'problemdir'. Bir durumun problem olarak tanımlanabilmesi için şu iki koşulu taşıması gerekir;
Kişide rahatsızlık uyandırmalı ve birden fazla çözüm yolu olmalıdır. Bu etkinlikte problem olan durum somut olarak canlandırılarak, çözüm yollarının aranması ve problem durumunun aydınlatılması için,  çocukların aktif katılımı sağlanır. Çocuklarda çok yönlü düşünme ve karar verme becerilerini geliştirir, ekip çalışmasının önemini kavratır, çocuklara sayısız önerilerde bulunma ve hipotezler öne sürme yeteneği kazandırır, özgüveni geliştirir ve öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır.


GEMS:


GEMS, öğrencilere fen ve matematiği erken yaşlarda eğlenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi amaçlayan, bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamalarına imkan veren kaliteli ve esnek bir programdır. Bu doğrultuda fen  ve  matematik  etkinlikleriyle öğrenciler  bilimsel  süreç  becerilerini  kazanırken;  sınıflandırma,  ölçme, gruplama,  sıralama,  eşleştirme,  uzaysal  konum  gibi  bir  çok  kavramı  da  aktif  bir  şekilde  öğrenirler.  Bu sayede öğrenciler,  öğrenme  merakı edinerek,  etkili  düşünme  becerileri  ve  buna  bağlı  olarak  da  sözel  yeteneklerini geliştirirler.


MONTESSORI– Günlük Yaşam Becerileri:


Bu  alanda hedeflenen alıştırmalar çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan oluşur. Yani sadece çocuğun  kendi öz bakımına ait olmayıp, yaşadığı çevredeki canlı ve cansız varlıklarla olan tüm ilişkilerini kapsar. Materyaller çocuğun yaşadığı toplumun kültürel özelliklerine uygun eşyalardan hazırlanır.

  • Çocuğun kendi işini başarması ve bağımsızlaşmasını sağlar.
  • Çocuk ev işleriyle uğraşmaktan çok hoşlanır, ev işlerini yaparken kullanılan tüm kaslarını ve organlarını aynı zamanda geliştirme fırsatı bulur. Örneğin; bakliyat ayıklamak, toz almak, kaşıklamak, şişe kapağı açıp kapamak, çamaşır mandallamak… Sayısız ev işi, çocuğun gelişim alanlarından olan motor ve zihinsel gelişim düzeylerini destekleyici çok sayıda fırsat sunar.
  • Tüm bu aşamalarda el bileği ve parmak kasları çalışır. El bileği hareketi sadece insana ait bir özelliktir. Eller, zekânın organlarıdır. Ellerin kullanılmasıyla zekânın geliştiği ispatlanmıştır.

Maria Montessori, “İnsan, çevresine elleriyle sahip olur’’ der.
Bu alıştırmalarla hareketlerini koordine  ve kontrol etmeyi, sabırlı olmayı, odaklanarak çalışmayı öğrenirler. Okuma yazma, matematik, duyu ve evrensel düşünme için ön hazırlık yapmış olurlar.Sınırlarını ve yeteneklerini geliştirmeyi öğrenirler, böylece yaratıcılıklarının ve kendi gücünün farkına varırlar.Bir çalışmanın farklı aşamalarındaki mantıksal sırayı kavrarlar.“Eğitimcinin dikkatli gözlemi” sonucu gelişimini tamamlayan çocuk, yaptığı işi seven, sorumluk duygusu taşıyan, güçlüklerden yılmayan, sorunlarla başa çıkabilen, kendisi ve çevresiyle barışık bir kişilik geliştirir.

 

Eco-Okullar Programı:


Okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Amacımız 'çeyreye' duyarlı bireyler yetiştirmektir. Çocuklar hem çevresel konularda, geri dönüşüm ve atıklar konularında bilgi edinirler, bu konularda üretilen projelerde aktif görev alırlar, hem de ailelerini ve toplumu çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

 

 

0216 533 69 69
Atay Cd. No:88 , Soyak YENİŞEHİR / İstanbul